top of page

Plan57 driver projekt av hög kvalitet

Vi är ett företag med starkt driv och stort personligt engagemang, därmed är Plan 57 en högt delaktig aktör på marknaden. Med vår långa erfarenhet och breda kunskapsbank i bagaget kan vi garantera dig att du i nära samarbete med oss ges möjligheten att utforma ett upplägg och tillvägagångssätt som passar både ledningen och uppdraget som handen i handsken.

Effektiv fastighetsutveckling och
modern projektstyrning

Vi arbetar med samtliga genomförandeformer där vi alltid låter dig som kund avgöra vilken av dessa som är bäst lämpad för projektet i fråga. Bland våra tidigare genomförda uppdrag finner du uppdrag inom både projektstyrning och fastighetsutveckling för såväl kommersiella som offentliga beställare. Bostäder, handel, kulturfastigheter och kommersiella verksamheter är bara några av de projekt som vi tagit oss an. 

 

I och med att vi är generalister och anpassar vårt arbete utifrån era personliga önskemål har vi sällan några svårigheter med att sjösätta ett nytt projekt. Vår startsträcka är mycket kort, och vår kunskapströskel väldigt låg. Samtidigt är vi otroligt noggranna med att arbeta i nära samarbete med dig som kund, för att gemensamt besluta om projektets målsättning.

IMGL0973.jpg

Är du intresserad av våra tjänster?

Klicka nedan för att komma i kontakt med oss.

IMGL0984.jpg

Projekt

Vi på Plan57 har som konsultbolag med fokus på projektstyrning ansvarat för, genomfört och avslutat hundratals komplexa byggprojekt genom åren. Trots att majoriteten av våra uppdrag rör sig om väldigt stora projekt – ofta med stora volymer, har vi alltid levererat den höga kvalité och professionalism som vi utlovar våra kunder. 

 

Det har i sig bidragit till att samtliga av våra kunder och beställare känner sig mycket trygga med oss som ansvariga fastighets- och projektutvecklare. Vårt koncept om att erbjuda effektiv fastighetsutveckling och modern projektstyrning är med andra ord framgångsrikt. 


Vill du ta del av våra tjänster och uppnå samma lyckade resultat är du mer än välkommen att kontakta oss! Nedan finner du ett axplock av våra projekt.

Handelsplatser

Bostäder och kulturfastigheter

Kontor

Samhällsfastigheter

bottom of page