top of page

KVALITETSPOLICY

 

Plan57 målsättning är att skapa trygghet och kvalitet såväl för våra kunder som åt våra medarbetare.

 

Plan 57 förbinder sig att uppfylla våra intressenters förväntningar och samhällets lagstiftning.

Ledningssystem ligger till grund för att våra tjänster levereras med hög kvalitet.

 

Tryggheten skapas genom en klar och tydlig ansvarsfördelning i vårt kvalitetsarbete där varje medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens.


Kvalitetsarbetet startar vid första kundkontakten och pågår fram till färdig leverans, kvalitetsarbetet innebär att vi möter kundernas och samhällets krav samt arbetar med ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

MILJÖPOLICY

 

Plan57 miljöpolicy är att bidra till en varaktig, hållbar utveckling och hushållning av samhällets resurser, både i den egen verksamhet samt i våra uppdrag. Arbete är långsiktigt och i ständig utveckling och förbättring.

 

Plan 57 åtar sig att aktivt bidra till uppfyllande av nationella och globala klimatmål och följa bindande lagkrav.

 

Genom erfarenhet och kunskapsutveckling har Plan57 möjlighet att vägleda och stödja kunder i miljöfrågor samt att bidra till ett hållbart samhälle.

 

Vårt systematiska miljöarbete innebär att vi möter kundernas och samhällets krav och arbetar med ständig förbättring genom utveckling, utbildning och erfarenhetsåterföring.

ARBETSMILJÖPOLICY

 

Arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet ska bidra till att det upprätthålls en sund och positiv arbetsplats där ingen drabbas av ohälsa eller kommer till skada.   

                                                                                                                 

Ingen form av mobbning eller trakasserier accepteras. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och att alla ska behandlas jämlikt och med respekt.

 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete innebär att vi möter lagkrav och arbetar med ständig förbättring genom utveckling, utbildning och avvikelsehantering.

bottom of page