top of page

Konsulter inom projekt- och fastighetsutveckling

Vi brinner för att leverera trygghet, komfort och kvalitetssäkra resultat oavsett vilket projekt vi tar oss an. Det grundar sig i vårt mål om att göra våra kunder 100 procent nöjda i alla lägen – vi vill att våra beställare, oavsett önskemål och förutsättningar, ska kunna uppnå de interna målen i samtliga fall. Så träffsäkert ska det vara att anlita oss!

 

För att nå denna nivå av kvalité har vi en skriven grundpelare om att vi alltid ska arbeta i tätt samarbete med vår uppdragsgivare. Där är såväl viljan som drivkraften från vår sida enormt stark.

IMGL1077.jpg

5:7

Relation bygger resultat

Vi har under våra många år i branschen fått en tydlig bild av hur otroligt viktig relationen mellan kund och företag är, något vi vill ta tillvara på i så stor mån möjlig för att uppnå bästa resultat. 

 

I detta utgår vi från vårt personliga sätt att se på relationsbyggande – 5:7. Detta tillvägagångssätt talar för att det i vårt erbjudande ingår fem delar teknisk kompetens kombinerat med sju delar personlig inställning. Det viktigaste är inte bara tiden, pengarna och kvalitén i projektet, utan är förtroendet ömsesidigt är det mesta möjligt!

 

Aktiv projektstyrning och tydlig projektledning 

Genom aktiv projektstyrning och tydlig projektledning kan vi på ett professionellt, praktiskt och personligt sätt lotsa uppdraget i rätt riktning. Vi samlar ihop aktörerna och lägger upp en väl genomarbetat plan för att därefter arbeta tillsammans mot målet. En viktig ingrediens i detta är delaktighet och transparens, både internt och gentemot våra uppdragsgivare.

bottom of page