Västberga, Bostäder. Västberga, Bostäder.

I Västberga, söder om Stockholms innerstad
byggs 280 nya lägenheter riktade mot unga vuxna
i åldern 18 – 30 år.

Bostäderna byggs med ett nyutvecklat koncept där
varje lägenhet består av en flyttbar modul med hög standard och kvalitet. Dessa placeras på tomter med tidsbegränsade bygglov vilka gäller i
högst 15 år. När bygglovet löper ut kan modulerna flyttas till nästa planerade tomt. Modulerna kan flyttas minst två gånger under sin livstid.

Lägenheterna är 32 m² stora, har ett stort
badrum med plats för tvättmaskin, ett kök i
öppen planlösning med vardagsrum och
en sovalkov. Två moduler kan även
kombineras och bilda en trerummare.
 
Snabba hus planeras även byggas i Norra Ängby och Råcksta. Totalt väntas projekten omfatta cirka 600 lägenheter.
 
Ort: Västberga
Byggherre: AB Svenska Bostäder
Uppdrag: Byggledning
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 280 lägenheter
Projekttid: 2015-2017
Illustration: Junior living
Kontaktperson: Cecilia Tillroth

Västberga