Uppdrag

Kontor

Kv. Trikåfabriken 9
Hammarby Sjöstad

                                                                                                
Trikåfabriken 9 är en industrifastighet från 1929 med tillbyggnader från 1950-telet. Fastigheten är belägen i Hammarby Sjöstad.

Fastighetsägaren Fabege utvecklar fastigheten till ett modernt kontorshus på ca 20 000 kvm. De äldsta delarna av fastigheten kommer att kompletteras med en påbyggnad i fem plan med stomme helt i trä. Befintliga delar genomgår omfattande renoveringar och nuvarande innergård kommer att glasas in.
En stor utmaning i projektet är att utveckla fastigheten till en modern kontorsbyggnad och samtidigt behålla byggnadens befintliga kvalitet och industriella karaktär.
Fastigheten kommer att miljöklassas i Breeam, nivå ”very good”.
 
Första hyresgästen är Naturvårdsverket som flyttar in våren 2019.
 
Plan 57 har fått uppdraget att biträda Fabege med projektledning och projektet genomförs i samverkan med Arcona AB
Uppdraget påbörjades 2016 och kommer att slutföras under 2019.
 
Ort: Hammarby Sjöstad
Byggherre: Fabege
Uppdrag: Projektledning
Entreprenadform: Samverkansentreprenad
Omfattning: 20 000 kvm BTA
Projekttid: 2016-2019
Illustration: Tengbom
Kontaktperson: Erik Wistrand
Mer information:
www.trikafabriken9.se
 

Kontor


Hyregästanpassning i Stockholm City
Kv. Barnhusväderkvarnen 36

                                                                                               
Mitt i den centrala delen av Stockholms innerstad
utvecklar Fabege fastigheten Kv. Barnhusväderkvarnen 36 med bl.a. nya lokaler för Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) som flyttar in under 2017 i nya lokaler om 1220 kvm på plan 9 i fastigheten.
Lokalerna rivs ut och byggs om för att anpassas till dagens behov med en ny planlösning och alla tekniska försörjningssystem byts ut och anpassas till dagens behov.
 
Ort: Stockholm City
Byggherre: Fabege
Uppdrag:  Projekteringsledning, projektledning, upphandling och byggledning
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 1200 kvm BTA
Projekttid: 2016-2017
Illustration: VIZ Arkitekter
Kontaktperson: Henrik Nordling
 

Handel


Retail; Handel i Stockholm City
Kv. Hägern mindre 7,
Drottninggatan 27- 29

                                                                                               
 Mitt i den centrala delen av Stockholms innerstad utvecklar Fabege fastigheten Kv Hägern Mindre 7 avseende alla handelsytor i fastigheten med dess försörjningsystem.
Samtliga hyresgäster (med ett undantag) evakueras och lokalerna rivs ut och  byggs om för att anpassas till dagens behov inom handel i centralt läge med en ny planlösning och alla tekniska försörjningssystem byts ut och anpassas till dagens behov.

Ort: Stockholm City
Byggherre: Fabege
Uppdrag: Projekteringsledning, projektledning, upphandling och byggledning
Entreprenadform: Generalentreprenad
Omfattning: 5 000 kvm BTA
Projekttid: 2017-2018
Illustration: Urban design
Kontaktperson: Henrik Nordling
 

Lägenhetsmoduler

Råcksta, Norra Ängby
                                                                                            
På Råckstavägen planeras 250 nya lägenheter och på Bergslagsvägen planeras 127 nya lägenheter riktade mot unga vuxna i åldern 18 – 35 år att byggas.

Bostäderna byggs enligt Svenska Bostäders koncept Snabba Hus. Där varje lägenhet består av en flyttbar modul som byggs helt klar på fabrik. Modulerna tillverkas i Sverige och lyfts sedan på plats i det prefabricerade stomsystemet som monteras på plats.

För Råckstavägen och Bergslagsvägen gäller tidsbegränsat bygglov och när bygglovet löper ut kan modulerna flyttas till nästa planerade tomt.
Lägenheterna är 32 m² stora, har ett stort
badrum med plats för tvättmaskin, ett kök i
öppen planlösning med vardagsrum och
en sovalkov. Två moduler kan även
kombineras och bilda en trerummare.

Ort: Norra Ängby
Byggherre: AB Svenska Bostäder
Uppdrag: Upphandling och byggledning
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 377 lägenheter
Projekttid: 2016-2018
Illustration: Junior living AB
Kontaktperson: Cecilia Tillroth
 

Kulturfastigheter


Södermalm

Sturen minsta 2, som I dagligt tal kallas för Sifvertska kasernen är uppförd i 4 våningar ovan mark. Under entréplan finns även en källarvåning. Byggnaden har fyra längor runt en innergård.Den norra längan och delar av övriga inrymmer hotel. Längan mot Tjärhovsgatan innehåller framförallt bostäder, medan östra och västra längorna huvudsakligen upptas av föreningslokaler och kontor.
 
Byggnaden uppfördes I slutet på 1700-talet och innehöll då bryggeri och bostäder.
 
Byggnaden är blå enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av byggnader och fastigheter.
 
Projektet omfattar ombyggnad av hotellverksamheten, 62 rum, källare och allmänna ytor.

Ort: Södermalm
Byggherre: AB Svenska Bostäder/ AB Stadsholmen
Uppdrag: Projekteringsledning och byggledning
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 62 hotelrum
Projekttid: 2017-2018
Illustration: J. Malmberg
Kontaktperson: Cecilia Tillroth
 

Utbildningslokaler
Rödabergsskolan

Utbyggnad av Rödabergsskolan från ca 660 till 1040 elever.
Inom projektet rivs delar av skolan för att skapa plats för ca 8000 m2 nyproduktion av skollokaler men även en fullstor idrottshall. Projektet medför även en ombyggnad av befintlig byggnad på ca 8000 m2.
Projektet tar St: Eriksparken i anspråk som blir skolgård.
All produktion sker samidigt som skolundervisningen ska fortlöpa på plats.

Ort: Stockholms innerstad
Byggherre: SISAB
Uppdrag: Projekt- och byggledning, KA-PBL
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Omfattning: 16 000 m2
Projekttid: 2014-2021
Kontaktperson: Sebastian Porras

Idrottsanläggning

Saltsjö Duvnäs Tennisklubb AB                                         

Saltsjö Duvnäs Tennisklubb planerar att bygga en ny tennishall i Ektorp, Nacka.
Projektet omfattar drygt 8.000 kvm, innehållande 6 st tennisbanor och3 st paddelbanor.
 
Plan 57 har fått i uppdraget att projektleda från förstudie tom genomförandet.
Uppdraget påbörjades 2016 och kommer att slutföras under 2018.
 
Ort: Nacka
Byggherre: Saltsjö Duvnäs Tennisklubb AB
Uppdrag: Projekt- och byggledning
Entreprenadform: Delad entreprenad
Omfattning: 8 000 kvm BTA
Projekttid: 2016-2018
Illustration: gwsk arkitekter AB
Kontaktperson: Erik Wistrand
 

LägenhetsmodulerVästberga

I Västberga, söder om Stockholms innerstad
byggs 280 nya lägenheter riktade mot unga vuxna
i åldern 18 – 30 år.

Bostäderna byggs med ett nyutvecklat koncept där
varje lägenhet består av en flyttbar modul med hög standard och kvalitet. Dessa placeras på tomter med tidsbegränsade bygglov vilka gäller i
högst 15 år. När bygglovet löper ut kan modulerna flyttas till nästa planerade tomt. Modulerna kan flyttas minst två gånger under sin livstid.

Lägenheterna är 32 m² stora, har ett stort
badrum med plats för tvättmaskin, ett kök i
öppen planlösning med vardagsrum och
en sovalkov. Två moduler kan även
kombineras och bilda en trerummare.
 
Snabba hus planeras även byggas i Norra Ängby och Råcksta. Totalt väntas projekten omfatta cirka 600 lägenheter.
 
Ort: Västberga
Byggherre: AB Svenska Bostäder
Uppdrag: Byggledning
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 280 lägenheter
Projekttid: 2015-2017
Illustration: Junior living
Kontaktperson: Cecilia Tillroth
 

Handel
Spejare 4
Smista Allé, Huddinge


Nyproduktion av en kommersiellt bilfastighet.
Byggnaden kommer att vara i fyra plan varav de två övre planen utgör parkering. Lokalerna kommer att vara moderna ytor med möjligheten att skapa sin personliga identitet mot Smista Allé. Parkering i direkt anslutning till lokalen samt i p-däck. Lokalerna har en takhöjd om 6,4 m och kontor, omklädningsrum, kök, pentry och konferensytor förläggs effektivt på entresolplan. Fem strategiskt utplacerade trapphus ger en effektiv access mellan samtliga fyra plan.
 
Ort: Hudding
Byggherre: Castellum
Uppdrag: Projekt- och byggledning, KA-PBL
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Omfattning: 27 000 m2
Projekttid: 2016-2019
Kontaktperson: Sebastian Porras
 

Handel


Porsche Danderyd

Nyproduktion av nordens modernaste Porsche bilanläggning. Anläggningen består av nybils- och begagnatförsälning samt 10 st verkstadsplatser.

Ort: Danderyd
Byggherre: Danderyds Bilhuset AB
Uppdrag: Projekt- och byggledning, KA-PBL
Entreprenadform:
Omfattning: 7 500 m2
Projekttid: 2016-2018
Kontaktperson: Sebastian Porras
 

Handel


Audi Kista

Nyproduktion av nordens modernaste Audi bilanläggning. Projektet omfattar en ny Audi anläggning i tre plan.  
Anläggningen ska följa Audi konceptmanual full ut.

Ort: Danderyd
Byggherre: Din Bil Sverige AB
Uppdrag: Projekt- och byggledning, KA-PBL
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 7 000 m2
Projekttid: 2016-2018
Kontaktperson: Sebastian Porras