Trikåfabriken 9 Trikåfabriken 9

 
Trikåfabriken 9 är en industrifastighet från 1929 med tillbyggnader från 1950-telet. Fastigheten är belägen i Hammarby Sjöstad.

Fastighetsägaren Fabege utvecklar fastigheten till ett modernt kontorshus på ca 20 000 kvm. De äldsta delarna av fastigheten kommer att kompletteras med en påbyggnad i fem plan med stomme helt i trä. Befintliga delar genomgår omfattande renoveringar och nuvarande innergård kommer att glasas in.
En stor utmaning i projektet är att utveckla fastigheten till en modern kontorsbyggnad och samtidigt behålla byggnadens befintliga kvalitet och industriella karaktär.
Fastigheten kommer att miljöklassas i Breeam, nivå ”very good”.
 
Första hyresgästen är Naturvårdsverket som flyttar in våren 2019.
 
Plan 57 har fått uppdraget att biträda Fabege med projektledning och projektet genomförs i samverkan med Arcona AB
Uppdraget påbörjades 2016 och kommer att slutföras under 2019.
 
Ort: Hammarby Sjöstad
Byggherre: Fabege
Uppdrag: Projektledning
Entreprenadform: Samverkansentreprenad
Omfattning: 20 000 kvm BTA
Projekttid: 2016-2019
Illustration: Tengbom
Kontaktperson: Erik Wistrand
Mer information:
www.trikafabriken9.se

Kv. Trikåfabriken 9,
Hammarby Sjöstad