Effektiv projekt- och fastighetsutveckling.

Vi är generalister med lång erfarenhet av en mängd olika typer av projekt och uppdragsgivare. Det gör vår startsträcka kort och vår kunskapströskel låg när vi sjösätter nya projekt. I nära samarbete med varje kund bestämmer vi målen för ekonomi, metod, tid och kvalitet för uppdraget.

Med starkt driv och engagemang arbetar vi med projekt- och fastighetsutveckling för både offentliga och kommersiella beställare. Uppdragen täcker kommersiella verksamheter, bostäder, handel, utbildnings och kulturfastigheter.
Vi arbetar med samtliga genomförandeformer och det är kunden och projektet som avgör vilken som är bäst lämpad.

Stora projekt. Stora volymer
Genom åren har vi ansvarat för hundratals komplexa byggprojekt - många med volymer i miljardklassen.
Under fliken uppdrag finns ett axplock av aktuella uppdrag.