Saltsjö Duvnäs Tennisklubb AB Saltsjö Duvnäs Tennisklubb AB


Saltsjö Duvnäs Tennisklubb planerar att bygga en ny tennishall i Ektorp, Nacka.
Projektet omfattar drygt 8.000 kvm, innehållande 6 st tennisbanor och3 st paddelbanor.
 
Plan 57 har fått i uppdraget att projektleda från förstudie tom genomförandet.
Uppdraget påbörjades 2016 och kommer att slutföras under 2018.
 
Ort: Nacka
Byggherre: Saltsjö Duvnäs Tennisklubb AB
Uppdrag: Projekt- och byggledning
Entreprenadform: Delad entreprenad
Omfattning: 8 000 kvm BTA
Projekttid: 2016-2018
Illustration: gwsk arkitekter AB
Kontaktperson: Erik Wistrand

Saltsjö Duvnäs, Tennisklubb AB