Kv. Sturen minsta 2 Kv. Sturen minsta 2

Sturen minsta 2, som I dagligt tal kallas för Sifvertska kasernen är uppförd i 4 våningar ovan mark. Under entréplan finns även en källarvåning. Byggnaden har fyra längor runt en innergård.Den norra längan och delar av övriga inrymmer hotel. Längan mot Tjärhovsgatan innehåller framförallt bostäder, medan östra och västra längorna huvudsakligen upptas av föreningslokaler och kontor.
 
Byggnaden uppfördes I slutet på 1700-talet och innehöll då bryggeri och bostäder.
 
Byggnaden är blå enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av byggnader och fastigheter.
 
Projektet omfattar ombyggnad av hotellverksamheten, 62 rum, källare och allmänna ytor.

Ort: Södermalm
Byggherre: AB Svenska Bostäder/ AB Stadsholmen
Uppdrag: Projekteringsledning och byggledning
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 62 hotelrum
Projekttid: 2017-2018
Illustration: J. Malmberg
Kontaktperson: Cecilia Tillroth

Kv. Sturen minsta 2