Retail; Handel i Stockholm City Retail; Handel i Stockholm City


Kv. Hägern mindre 7,
Drottninggatan 27- 29
                                                                                               
 Mitt i den centrala delen av Stockholms innerstad utvecklar Fabege fastigheten Kv Hägern Mindre 7 avseende alla handelsytor i fastigheten med dess försörjningsystem.
Samtliga hyresgäster (med ett undantag) evakueras och lokalerna rivs ut och  byggs om för att anpassas till dagens behov inom handel i centralt läge med en ny planlösning och alla tekniska försörjningssystem byts ut och anpassas till dagens behov.

Ort: Stockholm City
Byggherre: Fabege
Uppdrag: Projekteringsledning, projektledning, upphandling och byggledning
Entreprenadform: Generalentreprenad
Omfattning: 5 000 kvm BTA
Projekttid: 2017-2018
Illustration: Urban design
Kontaktperson: Henrik Nordling

Retail;
Handel i Stockholm City