Rödabergsskolan Rödabergsskolan
Utbyggnad av Rödabergsskolan från ca 660 till 1040 elever.
Inom projektet rivs delar av skolan för att skapa plats för ca 8000 m2 nyproduktion av skollokaler men även en fullstor idrottshall. Projektet medför även en ombyggnad av befintlig byggnad på ca 8000 m2.
Projektet tar St: Eriksparken i anspråk som blir skolgård.
All produktion sker samidigt som skolundervisningen ska fortlöpa på plats.

Ort: Stockholms innerstad
Byggherre: SISAB
Uppdrag: Projekt- och byggledning, KA-PBL
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Omfattning: 16 000 m2
Projekttid: 2014-2021
Kontaktperson: Sebastian Porras

Rödabergsskolan