Om oss

Vårt jobb är att leverera trygghet, med målet att göra våra kunder 100 procent nöjda. Drivkraften för Plan 57 är en stenhård vilja att utveckla projekten i tätt samarbete med vår uppdaragsgivare. Genom aktiv projektstyrning och tydligt (projekt)ledarskap samlar vi de olika aktörerna i varje projekt, lägger ut riktningen och lotsar mot målet.

5:7 är vårt sätt att se på relationen med våra kunder. Affärsmässighet handlar ju inte bara om tid, pengar och kvalitet, utan i hög grad även om ömsesidigt förtroende. I vårt erbjudande ingår alltid fem delar teknisk kompetens och sju delar personlig inställning.

Vår entreprenörsanda samt gemensamma grundsyn – från företagskultur till hur man bäst styr projekt – skapar en handlingskraftig och målinriktad miljö för effektiv projekt- och fastighetsutveckling. En viktig ingrediens i detta är delaktighet och transparens, både internt och gentemot våra uppdragsgivare.