Kv. Barnhusväderkvarnen Kv. Barnhusväderkvarnen
Mitt i den centrala delen av Stockholms innerstad
utvecklar Fabege fastigheten
Kv. Barnhusväderkvarnen 36 med bl.a. nya lokaler för Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) som flyttar in under 2017 i nya lokaler om 1220 kvm
på plan 9 i fastigheten.
Lokalerna rivs ut och byggs om för att anpassas till dagens behov med en ny planlösning och alla tekniska försörjningssystem byts ut och anpassas till dagens behov.
 
Ort: Stockholm City
Byggherre: Fabege
Uppdrag:  Projekteringsledning, projektledning, upphandling och byggledning
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 1200 kvm BTA
Projekttid: 2016-2017
Illustration: VIZ Arkitekter
Kontaktperson: Henrik Nordling

Kv. Barnhusväderkvarnen